Sidmool - Kem dưỡng mắt E.F.I Revive Eye Cream

395.000VNĐ

Mã sản phẩmS17
Đơn vịhop
Gọi đặt mua0912093902 / 0914010360
{"ops":[{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"Kem dưỡng mắt trị thâm ,chống nhăn cực hiệu quả nhé "},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000"},"insert":"MADE IN KOREA"},{"insert":"\n"}]}

Thông tin chi tiết

{"ops":[{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","size":"large"},"insert":"PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG DÙNG KEM MẮT NÀY NHÉ( Mình chỉ lấy đại diện thôi nhé )"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://xuka.ecompany.com.vn/pic/products/63794712417657797757.jpg"}},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://xuka.ecompany.com.vn/pic/products/63794712417720297865.jpg"}},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://xuka.ecompany.com.vn/pic/products/63794712417751557647.jpg"}},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://xuka.ecompany.com.vn/pic/products/63794712417782809730.jpg"}},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n\n\n\n\n"},{"insert":" "},{"insert":{"image":"http://xuka.ecompany.com.vn/pic/products/63794684348942921655.jpg"}},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"insert":{"image":"http://xuka.ecompany.com.vn/pic/products/63794684349036660146.jpg"}},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","size":"huge"},"insert":"BẢNG SO SÁNH 3 LOẠI KEM MẮT CỦA HÃNG ( ko silicon) "},{"attributes":{"align":"justify","header":6},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n\n"},{"insert":" "},{"insert":{"image":"http://xuka.ecompany.com.vn/pic/products/63794684349114781768.jpg"}},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n\n\n\n"},{"attributes":{"size":"large","color":"#e60000"},"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":" "},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"}]}

 

/

 

 Số điện thoại: 0912093902(tư vấn liên lạc qua ZALO  )/  0914010360