Chính sách đổi trả hàng

{"ops":[{"insert":"\nHàng được đổi trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm mua hàng, Yêu cầu sản phẩm đổi trả phải còn nguyên . \n\nTrân trọng!\n\n"},{"insert":{"image":"/pic/news/63666813372760450239.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"}]}

 

/

 

 Số điện thoại: 0912093902(tư vấn liên lạc qua ZALO  )/  0914010360