Túi HÀN

0VNĐ

Mã sản phẩmt1
Đơn vịchiec
Gọi đặt mua0912093902 / 0914010360
{"ops":[{"insert":"\n"}]}

Chi tiết

{"ops":[{"attributes":{"size":"large"},"insert":"Hãy gọi là best seller được không. Mẫu túi độc là made in Korea hàng hande made siêu đẹp. Hàng được bán trung tâm thương mại là chị em biết rồi đấy. "},{"insert":"\n"},{"attributes":{"size":"large"},"insert":"1xxx"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877284271504782.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877284412108452.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877284568313296.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877284740183584.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877285021416666.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877285474628736.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877285912047020.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877286302694044.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877286552691298.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63850877286740163470.jpg"}},{"insert":"\n"}]}

 

/

 

 Số điện thoại: 0912093902(tư vấn liên lạc qua ZALO  )/  0914010360