Mask wonjin bản xanh cấp nước / hộp 30 miếng -order

390.000VNĐ

Mã sản phẩmw1
Đơn vịhop
Gọi đặt mua0912093902 / 0914010360
{"ops":[{"insert":"\n"}]}

Chi tiết

{"ops":[{"attributes":{"size":"large"},"insert":"Mê nhoaaa tuy nhiên ko dành cho da yếu và nhạy cảm nhé."},{"insert":"\n"},{"attributes":{"size":"large"},"insert":"Khui hộp mới ra mà mê xỉu "},{"attributes":{"alt":"💕","height":"16","width":"16","size":"large"},"insert":{"image":"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc1/1.5/16/1f495.png"}},{"attributes":{"alt":"💕","height":"16","width":"16","size":"large"},"insert":{"image":"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc1/1.5/16/1f495.png"}},{"attributes":{"alt":"💕","height":"16","width":"16","size":"large"},"insert":{"image":"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc1/1.5/16/1f495.png"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"size":"large"},"insert":"Gửi tín hiệu cho các chị em đắp mặt nạ hàng ngày như emmmm."},{"insert":"\n"},{"attributes":{"size":"large"},"insert":"Mask wonjin bản xanh cấp nước dưỡng ẩm cho da sài thích lắm lắm luôn. Em này quá trời review rồi."},{"insert":"\n"},{"attributes":{"size":"large"},"insert":"Đợt này hãng ra box 30 miếng, vừa xịn lại vừa kinh tế nhaaa."},{"insert":"\n"},{"attributes":{"size":"large"},"insert":"Em thích bản này hơn vì mask mỏng, đắp tệp vào da rất thích, tinh chất cũng ko bị chảy mà hấp thụ vô da rất tốt luônnnn. Có kẹp gấp đi kèm nên rất tiện lợi và vệ sinh nữa."},{"insert":"\n"},{"attributes":{"size":"large"},"insert":"Quan trọng là zá rất mềmmm, only "},{"attributes":{"size":"large","background":"transparent","color":"var(--blue-link)","link":"https://www.facebook.com/hashtag/390k?__eep__=6&__cft__[0]=AZWnG9_8ATaHXEZIRzkA8EvVeXBuCd_omr6WpSLOChdjc3tCQbjlSTQPu2N7Se2S-nDWbxYqorNAejVL7Btcv3N80XNBax59zpnX9DciiHrgjKUT6bZtEuT-enXbXWegxsLZBXHfBTNySUdi0-ybvAOtJHpJ58Diwe7xQuFB38W6KAmK0sE-ZLwoWpeneBCCyB8&__tn__=*NK-R"},"insert":"#390k"},{"attributes":{"size":"large"},"insert":"/ 1 hộp 30 miếngggg , tính ra có hơn 10k/c thuii ạ"},{"attributes":{"alt":"🌸","height":"16","width":"16","size":"large"},"insert":{"image":"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1.5/16/1f338.png"}},{"attributes":{"alt":"🌸","height":"16","width":"16","size":"large"},"insert":{"image":"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1.5/16/1f338.png"}},{"attributes":{"alt":"🌸","height":"16","width":"16","size":"large"},"insert":{"image":"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1.5/16/1f338.png"}},{"attributes":{"alt":"🌸","height":"16","width":"16","size":"large"},"insert":{"image":"https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1.5/16/1f338.png"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63846371601010943427.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63846371601182827414.jpg"}},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http://sweetxuka.vn/pic/products/63846371601260931381.jpg"}},{"insert":"\n"}]}

 

/

 

 Số điện thoại: 0912093902(tư vấn liên lạc qua ZALO  )/  0914010360